Što je ovjereni prijevod?
Samo su stalni sudski tumači ovlašteni za izradu ovjerenih prijevoda

Ovjereni prijevod je prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač
Takav prijevod, sudski tumač potpisuje i ovjerava žigom, čime se jamči istovjetnost sa izvornim dokumentom. 

Tko je sudski tumač?
Sudski tumač je imenovan od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Radi se o prevoditelju koji posjeduje jezične kompetencije za jedan ili više jezika i koji je polaganjem ispita dokazao da poznaje pravnu terminologiju. Rješenjem o imenovanju stalnog sudskog tumača potvrđuje se da prevoditelj posjeduje vještine i kvalifikacije potrebne za prevođenje pisanih dokumenata ili izgovorenih riječi s jednog jezika na drugi.

Kada je potreban ovjereni prijevod?
U svim je sudskim postupcima, kad su isprave na stranom jeziku, potrebno osigurati prijevode sa ovjerom stalnog sudskog tumača. 
Međutim, i ostale institucije i trgovačka društva zahtijevaju da prijevodi budu ovjereni od strane sudskih tumača, budući se time jamči točnost prijevoda

Koji su to dokumenti?
Ovjera sudskog tumača potrebna je kad su u pitanju dokumenti koji će se koristiti u službene svrhe, kao na primjer: certifikati, presude, rješenja, svjedodžbe, diplome, potvrde, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, punomoći, izvadci, i slično.

Prednosti korištenja ovlaštenog prevoditelja
Važno je da dokumente prevede ovlašteni prevoditelj. Ovlašteni prevoditelji položili su stroge ispite i mogu pružiti pouzdane prijevode. Ako prevoditelj nije certificiran, tada ne možete biti sigurni je li dokument točno preveden.
Ovlašteni prevoditelji odgovorni su za svoj rad. To znači da je manja vjerojatnost da će pogriješiti ili pružiti netočne prijepise.

Izgled ovjerenog prijevoda
Sadržaj ovjerenog prijevoda propisan je Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine br. 88/2008 i 119/2008). Prilikom stručne obuke koja prethodi ispitu za sudske tumače, daju se specifične upute oko sastavljanja i uvezivanja prijevoda. 
Postoje striktna pravila po kojima se npr.:
- treba prevesti cjelovit dokument, bez da se izostavi niti jedna riječ te se eventualni simboli, logotipi ili slike trebaju detaljno opisati riječima,
- mora se prevesti tekst otisnutih pečata,
- na kraju prijevoda mora biti navedena potpisana i pečatirana izjava sudskog tumača kojim isti potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku,
- ovjera prijevoda obavezno sadržava evidencijski broj ovjere (iz Dnevnika prijevoda i ovjera) i datum izrade prijevoda,
- prijevod mora na određenim mjestima imati pečat sudskog tumača, koji je plave boje i okruglog oblika,
- prijevod je uvezan s originalnim dokumentom ili preslikom izvornika putem jamstvenika (konac plave, bijele i crvene boje).

Kako se određuje cijena ovjerenog prijevoda?
Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine br. 88/2008 i 119/2008) detaljno propisuje iznos naknade za ovjerene prijevode. 
Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje). 
Kako bi se olakšao izračun broja znakova, prevoditelji karticu obično kalkuliraju prema broju znakova te sukladno odredbama iz Pravilnika, 1 kartica ima 1500 znakova (50 znakova x 30 redaka).   
Visina nagrade ovisi o vrsti prijevoda - kad se radi o znanstvenim i stručnim tekstovima, naknada je malo skuplja. 
Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda, a za hitan se prijevod obračunava 50% na cijenu obavljenog prijevoda.
Dodatno, stalni sudski tumač ima pravo na naknadu troškova koje je imao u svezi s prevođenjem, kao što je npr. dostava prijevoda poštom ili kurirskom službom.
Za točan izračun naknade, potrebno je kontaktirati sudske tumače i obavijestiti ih o roku unutar kojeg vam je potreban ovjereni prijevod te će vam oni dostaviti procjenu konačne cijene prijevoda. Imajte na umu da se konačna cijena prijevoda može razlikovati od početne procjene, budući se točan iznosa kartica može izračunati tek po obavljenom prijevodu.

Izvornik ili preslika?
Ovjereni prijevod radite vjerojatno zbog priznavanja nekog prava ili za neku drugu službenu svrhu. Informirajte se pri instituciji kojoj trebate dostaviti prijevod ako se traži da isti bude uvezan s originalnim dokumentom ili je dovoljna preslika izvornika. 
Vrlo često se traži izvornik dokumenta, ali to nije pravilo te je nekad dovoljna preslika isprave. 

A što je onda neovjereni prijevod?
Prijevod bez ovjere sudskog tumača je običan prijevod za kojeg nije potrebna potvrda istovjetnosti s izvornim dokumentom. Takve prijevode može raditi bilo koji prevoditelj, koji ne treba dakle biti stalni sudski tumač za taj jezik. 
Ipak, naša je preporuka da se i za neovjerene prijevode obratite sudskom tumaču - za cijenu koja je manja od cijene ovjerenog prijevoda, dobiti će te kvalitetan i pouzdan rad.

Ukoliko vam treba ovjereni prijevod, pošaljite nam svoje dokumente putem e-pošte ili kontakt obrasca te ćemo vam u što kraćem roku dostaviti našu informativnu ponudu.

 

O nama

 

Virgola je specijalizirana agencija koja nudi uslugu sastavljanja, prevođenja i obrade svih vrsta tekstova na hrvatskom i na talijanskom jeziku.

Što radimo?
- Sastavljamo stručne i kreativne tekstove,
- Radimo prijevode sa hrvatskog na talijanski i sa talijanskog na hrvatski jezik, sa uključenom uslugom lektoriranja gotovih tekstova,
- Radimo ovjerene prijevode dokumentacije na talijanskom i sa talijanskog jezika, sa ovjerom stalnog sudskog tumača,
- Vršimo digitalizaciju (utipkavanje) tekstova.

Uslugu sastavljanja tekstova, prijevode i ostale usluge pružaju naši visokoobrazovani stručni suradnici kojima je hrvatski, odnosno talijanski, materinji jezik, kako bi garantirali našim klijentima maksimalnu stručnost i pouzdanost proizvedenih tekstova. Samo će izvorni govornik jednog određenog jezika znati skupu riječi dati smisla i obogatiti ga lokalnim kulturnim konotacijama. To posebno vrijedi za tekst koji se objavljuje na web stranicama, koji se mora „lokalizirati“ i optimizirati prema jeziku i kulturi ciljnog tržišta.

Naši klijenti, naš su prioritet. Cilj nam je s njima razviti dugoročnu suradnju, poštujući dogovorene rokove i pružajući visokokvalitetnu i učinkovitu uslugu.

Zatraži ponudu

Slobodno nam pošaljite upit putem sljedećeg obrasca. Našu ćemo Vam ponudu dostaviti u što kraćem roku.

Pri formiranju cijene uzeti će se u obzir broj kartica, rokovi isporuke, stručno područje i čitljivost dostavljene datoteke.

Datoteku za obradu ili za prijevod (skenirana dokumentacija, PDF datoteka, fotografije) možete nam dostaviti putem obrasca ili putem cloud servisa (WeTransfer, Jumbo mail, itd.). U slučaju da takav način dostave nije moguć, slobodno nam datoteku pošaljite na našu adresu putem pošte, kurirske službe ili putem osobne dostave.

Svi dokumenti koje nam pošaljete smatraju se povjerljivima i koristit će se samo i isključivo za sastavljanje ponude.

* Polja označena zvjezdicom moraju se obavezno popuniti!
 
Tekstove, prijevode i prezentacije dostavljamo e-poštom.

Uz dodatno plaćanje troškova dostave, iste Vam možemo dostaviti i poštom, kurirskom službom ili osobnom dostavom, u tiskanom obliku.

 
Kontakti

VIRGOLA, obrt za prevođenje i intelektualne usluge, vl. Tea Rakar,
Brtonigla, Bunarska ulica 4

OIB: 39909065734
Adresa: Bunarska ulica 4, 52474 Brtonigla, Hrvatska

E-mail: tea.rakar@gmail.com
Mobitel: +385 / (0)98 172 1495

Drag and drop files here or Browse
Najveća dopuštena veličina priloga je 20 Mb